Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z usług firmy pożyczkowej, niezbędne będzie sprawdzenie jej wiarygodności. Możemy to zrobić na kilka sposobów.

Krajowy Rejestr Sądowy

Jednym z kluczowych wyznaczników potwierdzających istnienie pożyczkodawcy jest posiadanie numeru KRS, co jest równoznaczne z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek rejestracji podmiotów określa ustawa z 10 sierpnia 1997 roku. KRS to baza, która zbiera dane na temat przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych. Znajdziemy tam również informacje na temat dłużników niewypłacalnych. Znajdujące się tam informacje są jawne, dzięki czemu każda osoba zainteresowana może otrzymać odpis, wyciąg czy zaświadczenie odnośnie konkretnego podmiotu. Sprawdzając dane firmy pożyczkowej, należy skorzystać z elektronicznego dostępu do bazy Krajowego Rejestru Sądowego. Znajdująca się tam wyszukiwarka pozwoli nam w szybki sposób znaleźć wybrany podmiot – wystarczy, że wpiszemy jego nazwę lub numer NIP, KRS czy REGON. Mamy tu również możliwość szukania firm według poszczególnych kategorii takich, jak forma prawna czy województwo.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nieuczciwe firmy często trafiają na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Pojawiają się na niej podmioty podejrzane o popełnienie przestępstwa z art. 171 ust. 1-3 ustawy Prawo bankowe. Na wspomnianej liście znaleźć możemy informacje takie, jak: nazwa firmy podejrzanej o popełnienie przestępstwa, numer identyfikujący wybrany podmiot, prokuraturę zajmującą się daną sprawą oraz wzmianki na temat prawomocnych orzeczeń, które zostały wydane w toku postępowania karnego.

Rejestr Firm Pożyczkowych

Jego prowadzeniem zajmuje się Związek Firm Pożyczkowych. Nie jest on bazą obowiązkową. Skupia on podmioty, co do których nie ma jakichkolwiek podejrzeń, że stosują one nieuczciwe procedury. Posługiwanie się nim jest bardzo proste – wystarczy wejść na stronę internetową rejestru i skorzystać ze znajdującej się tam wyszukiwarki. Dzięki prostym działaniom zyskamy pewność, że pożyczkodawca nie oferuje pożyczek, których nie jest w stanie udzielić, nie jest podejrzany o brak licencji, nie chce wyłudzić od nas danych osobowych lub bezzwrotnych opłat wstępnych oraz nie chce doprowadzić do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Gdy nie znajdziemy wybranej firmy w Rejestrze Firm Pożyczkowych, możemy skontaktować się ze Związkiem Firm Pożyczkowych, która pozwoli nam w ustaleniu powodu nieobecności danego pożyczkodawcy w bazie.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Potencjalną firmę pożyczkową warto również sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jest to rejestr przedsiębiorców, którzy posiadają status osób fizycznych i działających na terenie Polski. CEIDG jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki, zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *